Học tài thi phận

Tồ viết dòng chữ “Học tài thi phận” rất to lên tường và ký tên mình bên dưới. Tồ tự hào khoe với các bạn rằng mình vẽ đẹp. Các bạn nói rằng thầy mà nhìn thấy sẽ phạt đấy. Tồ vẫn khăng khăng là không sao. Tồ đang hân hoan vì dòng chữ đẹp của mình thì thầy giáo xuất hiện. Tồ sợ quá vội xin lỗi thầy. May quá, thầy tha lỗi cho Tồ. Bạn ấy mừng rỡ cảm ơn thầy.

2013
0
No votes yet

Add comment

Log in or register to post comments

More Creatives from Vietnam

Vietnam / Fun / 2013
0
No votes yet
Vietnam / Fun / 2013
4
Average: 4 (2 votes)
Vietnam / Fun / 2013
4.333335
Average: 4.3 (3 votes)

More Creatives in Fun

Timor-Leste / Fun / 2014
0
No votes yet
Sri-Lanka / Fun / 2014
0
No votes yet
Vietnam / Fun / 2013
0
No votes yet